قدردانی از رسانه ها/ضرورت تقویت رسانه بعنوان یک سرمایه اجتماعی (ایرنا)

کرمان - ایرنا- رئیس ستاد انتخابات استان کرمان از همکاری خوب رسانه های همه سلایق و تفکرات این استان در روند قبل ،حین و بعد از تبلیغات و روز رای گیری قدردانی کرد و گفت :باید زمینه های تقویت هر چه بیشتر رسانه ها را بعنوان یک سرمایه اجتماعی و رابط صادق مردم با نظام فراهم کرد.
ادامه مطلب
;