پایان چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر «حمید بقایی» (ایسنا)

پایان چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر «حمید بقایی» (ایسنا)
چهارمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید بقایی لحظاتی پیش پایان یافت.

به گزارش ایسنا، حمید بقایی در پایان چهارمین جلسه دادگاه تجدید نظر گفت: جلسه بعدی دادگاه شنبه آینده برگزار خواهد شد.

ادامه دارد ...

منبع : ایسنا