قدرت انقلاب اسلامی، عرصه را بر قدرت های بزرگ، تنگ کرده است (ایرنا)

قدرت انقلاب اسلامی، عرصه را بر قدرت های بزرگ، تنگ کرده است (ایرنا)
یزد - ایرنا - جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: هم اکنون از کرانه های مدیترانه تا دریای سرخ، قدرت انقلاب اسلامی که عرصه را بر قدرت های بزرگ تنگ کرده، خود نمایی می کند.
سردار حسین سلامی روز چهارشنبه در کنگره ملی بزرگداشت شهید محمدحسین ذوالفقاری در یزد افزود: قدرت ایران، مدیون تدابیر رهبری است.
وی تصریح کرد: ما در دنیای نابرابری با امپراتوری های بزرگ دست و پنجه نرم کردیم و در چهار دهه سخت گذشته بر قدرت ها چیره شده ایم.
این خبر ادامه دارد....
منبع : ایرنا