صوت / بسته خبری ۲۴ بهمن ۹۶ (ایسنا)

صوت / بسته خبری ۲۴ بهمن ۹۶ (ایسنا)
در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «ایسنابیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز - ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - را مرور می‌کنیم.
منبع : ایسنا