سود سپرده‌های مجوزدار دستگاه‌های سه قوه به خزانه واریز می‌شود (ایرنا)

سود سپرده‌های مجوزدار دستگاه‌های سه قوه به خزانه واریز می‌شود (ایرنا)
تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند سود سپرده‌های مجوزدار دستگاه‌های مرتبط با قوای سه‌گانه به خزانه واریز شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس بند ب تبصره 12 بخش درآمدی بودجه سال 97 کل کشور را با 160 رای موافق، 6 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند ازابتدای سال 97، سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول (سه قوه) به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه، وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود.
نمایندگان درادامه بند ج تبصره 11 بخش درآمدی بودجه 97 کل کشور را با 165 رای موافق، 5 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند در صورتی که اراضی بر اساس بندهای 1 و 2 مسترد شوند دارای مستحدثات باشند و قلع و قمع آن، ممکن نباشد شورای یا کمیته ای متشکل از استاندار، مدیر کل دادگستری نظارت میکنند تا قیمت آن به نرخ روز کارشناسی اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق مجلس درباره این بند گفت: همه ما شاهد نقض قانون در شهرها و روستاها هستیم، از مخالفان تعجب می کنم کدام شرع می‌گوید زمینی که برای کار کشاورزی و سایر کاربری‌ها به افراد داده شد جزء ملک شخصی افراد باشد و در آن ویلا بسازند.
وی افزود: در این زمینه، زمین‌هایی با متراژهای مختلف به افراد داده شده است ولی بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز نتوانستیم حق بیت‌المال را از این افراد بگیریم و به دولت باز گردانیم.
نمایندگان همچنین بند 2 بخش درآمدی تبصره 12 بودجه 97 کل کشور را با 164رای موافق، 5 رای مخالف،6 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند از ابتدای سال 97 سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاه های مشمول بهاستثنای بانک ها، بیمه ها وصندوق ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می شود.
سیام**9121 **1058
خبرنگاران: سمیه لاری ومحمد افضلی
منبع : ایرنا