دین پرست دبیر جدید شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور شد (ایرنا)

دین پرست دبیر جدید شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور شد (ایرنا)
تهران - ایرنا – وزیر کشور در حکمی بابک دین پرست معاون وزیر در امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای را با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور منصوب کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در بخشی از حکم عبدالرضا رحمانی فضلی آمده است:با عنایت به وظایف و ماموریت های آن حوزه در رابطه با رشد و توسعه متوازن مناطق و به منظور گسترش و شتاب بخشی به برنامه های توسعه ای در استانهای تحت پوشش شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به موجب این حکم و با حفظ سمت مسئولیت دبیری شورای یاد شده به جنابعالی محول می گردد تا با تلاش و برنامه ریزی هدفمند و موثر و با همکاری همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط و عضو شورا و همچنین استانداریهای عضو دو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ضمن پیگیری برای تحقق طرح ها و پروژه های مصوب، نسبت به تدوین برنامه های کارآمد و اثرگذار نیز در راستای اهداف و ماموریت های شورا اقدام نمائید.
گفتنی است در یک دهه اخیر، معاونین امنیتی انتظامی وزارت کشور، دبیری این شورا را بر عهده داشته اند و که برای نخستین بار، دبیری شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای واگذار شده است.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:کاردان
منبع : ایرنا