دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مازاد درآمدهای اختصاصی خود را هزینه کنند (ایسنا)

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مازاد درآمدهای اختصاصی خود را هزینه کنند (ایسنا)
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند: دستگاه‌های اجرایی می توانند مازاد درآمدهای خود را هزینه کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند «ج» تبصره ۲۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌ شده در ردیف ۱۰۲۵۰۰-۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

انتهای پیام

منبع : ایسنا