احمدی‌نژاد و مشایی مقابل محل برگزاری دادگاه بقایی حضور یافتند (ایسنا)

احمدی‌نژاد و مشایی مقابل محل برگزاری دادگاه بقایی حضور یافتند (ایسنا)
محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی صبح امروز (چهارشنبه) در مقابل محل برگزاری دادگاه بقایی حضور یافتند.

به گزارش ایسنا، تعدادی از حامیان احمدی نژاد و مشایی، این دو نفر را تا مقابل دادگاه تجدیدنظر استان تهران ( محل برگزاری دادگاه حمید بقایی) با سر دادن شعار الله اکبر همراهی کردند.

ادامه دارد ...

منبع : ایسنا